Forsiden < Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Her har vi samlet noen spørsmål og svar, det meste av innholdet bygger på en veiledning Kirkerådet har utviklet for bispedømmekontorene.
Er det noe du savner eller ikke finner svar på? Ta kontakt med Presteforeningens sekretariat, så hjelper vi deg.

Som medlem i Presteforeningen er du alltid velkommen til å ta kontakt med tillitsvalgte i bispedømmene eller sekretariatet dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

Muligheter for begge parter

Stiftspraksis og vikariater er gode muligheter for studenter til å prøve seg på prestetjeneste og bli kjent med en mulig fremtidig arbeidsgiver. Med den rekrutteringsutfordringen Den norske kirke står overfor er det ikke lenger bare arbeidssøker som skal vise seg fram for arbeidsgiver, men også arbeidsgiver som bør vise fremtidige arbeidssøkere hva de kan tilby. Måten studenten blir tatt imot i bispedømmet kan være avgjørende for om vedkommende søker jobb nettopp der i neste runde.

I studietiden bør prestestudenter oppleve at kirken har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår å tilby når de er i stiftspraksis og tar på seg sommervikariater. Det er positivt at teologiske studenter bruker sin sommerferie til å få erfaring med den prestetjenesten som venter dem. Vi tror at kirken har stor nytte av deres tjeneste.