Sentralstyret

Fra venstre: Jon Aalborg, Ingvild Knudsen Hammernes, Martin Enstad, Ingvild Osberg og Birgit Lockertsen

Sentralstyret består av fem personer valgt for tre år på PFs generalforsamling, og er ansvarlig for den daglige driften av foreningen.

Faste medlemmer

Martin Enstad, leder (996 24 959)

Ingvild Osberg, nestleder (915 18 367)

Ingvild Knudsen Hammernes, medlem (938 24 345)

Birgit Lockertsen, medlem (970 06 993)

Jon Aalborg, medlem (913 00 201)

Varamedlemmer

Tom Krager (912 44 212)

Jorund Andersen (957 70 788)

Lars Sigurd Tjelle

Anne Birgitte Bødtker Ruus