Tariffoppgjøret KA 2022

Forhandlingene i lønnsoppgjøret i Den norske kirke fant sted 27. september, 11., 24. og 28. oktober.

Partene kom til enighet om morgenen lørdag 29. oktober, med et resultat som gir en total økonomisk ramme på 3,84 %. Les mer om resultatet her.

Rapporter fra partssammensatte utvalg

Per i dag følger de ansatte i kirkelige fellesråd og de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke hver sine tariffordninger. Fellesrådenes system er hentet fra kommunal sektor og systemet for rettssubjektet Den norske kirke bygger på statens avtaleverk. Som en del av meklingsløsningen i tariffoppgjøret 2020 ble det nedsatt to partssammensatte utvalg (utvalg med representanter fra KA/arbeidsgiver og fagforeningene/arbeidstakerne). De to utvalgene har jobbet med henholdsvis ny felles innretning på tilleggslønnsatser i Den norske kirke og fremtidig lønnssystem i Den norske kirke.

Rapportene er en del av det tekniske bakgrunnsmateriale for tarifforhandlingene. Rapportene svarer på mandatet som er gitt for det enkelte utvalg og er dermed ikke uttrykk verken for ferdige forhandlingsløsninger eller fyllestgjørende rapporter om problemstillinger i det kirkelige tariffområdet.

Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret 2022

Hvorfor avsluttes lønnsoppgjøret i kirken så sent på året, og hva betyr resultatet av årets forhandlinger for den enkelte? Her har vi samlet spørsmål og svar om årets lønnsoppgjør i kirken.

More-button