Ny kunnskap – endret perspektiv og praksis

Presteforeningen ønsker å stimulere prester til faglig utvikling og deltakelse i Etter- og Videreutdanning (EVU). Hvert år deltar prester i ulike studieopplegg, lokalt, regionalt og sentralt, og mange erfarer at ny kunnskap kan endre både perspektiv og praksis. I denne seksjonen ønsker vi å dele noe av det deltakere i ulike EVU-sammenhenger sitter igjen med etter endt kurs eller videreutdanning. Her vil du også finne lenker til aktuelt forskningsarbeid, oppgaver levert i videreutdanning og annet som stimulerer til faglig utvikling.