Forsiden < KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse, herunder de tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter.

Avtalen gjaldt opprinnelig for perioden 1. januar til 31. desember 2017, men er ved flere anledninger videreført.  Avtalen gjelder nå til 31.12.2021.

I tillegg til hovedavtalen er det inngått en tilpasningsavtale som gir nærmere bestemmelser for hvordan avtalen skal praktiseres i Den norske kirke (rettssubjektet), og en egen avtale om tillitsvalgtordningen i Den norske kirke (rettssubjektet).

Dokumenter

Hovedavtale for KA - med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)
Tilpasningsavtale til Hovedavtalen i KA og prolongering av lokale særavtaler
Protokoll