Forsiden < Organisasjon < Tillitsvalgte < KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Avtalen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017. Avtalen er prolongert ut 2018.

Dokumenter

Hovedavtale for KA - med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)
Tilpasningsavtale til Hovedavtalen i KA og prolongering av lokale særavtaler
Protokoll