Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen)

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av tjenestested, større omstillinger og rekruttering.

Nye satser gjelder fra 1. juli 2023.

Dokumenter

Endringsavtalen Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering.