Forsiden < Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Endringsavtalen inneholder bestemmelser om flyttegodtgjørelse, og mulige virkemidler som partene kan bli enige om å bruke ved endring av tjenestested, større omstillinger og rekruttering.

Dokumenter

Endringsavtalen