Representantskapet

Representantskapet er Presteforeningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Representantskapet er sammensatt av:

Stiftsstyreleder og leder for lønns- og forhandlingsutvalg velges av medlemmene i stiftet/tariffområdet. Sentralstyret velges av generalforsamlingen. Studentlagsstyrene velger studentrepresentant, alle pensjonsistmedlemmene har stemmerett ved valg av pensjonistrepresentant, og representant for prostene velges av Fagutvalg for proster. Alle representantene skal ha en valgt personlig vara. Representantskapets møter ledes av leder, og i tilfelle denne har forfall av nestleder.

Representantskapet møtes tre ganger årlig. En gang i året kan møtet utvides til landskonferanse der det møter flere tillitsvalgte fra bispedømmene og lønns- og forhandlingsutvalgene.

I følge Presteforeningens lover er representantskapets oppgaver å:

  • vedta årlige strategiplaner og godkjenner årsrapport fra sentralstyret.
  • vedta årlig budsjett og godkjenner regnskapet.
  • fastsette medlemskontingent.
  • fastsette rammer for virksomheten til stiftsstyrene/lønns- og forhandlingsutvalgene.
  • opprette fagutvalg/fagråd og fastsette mandat for fagutvalgene.
  • behandle aktuelle saker for foreningen og dens medlemmer.