Forsiden < Reiseregulativet

Reiseregulativet

For hele KAs tariffområde gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands».
Tilsvarende gjelder for tjenestereiser utenlands. Begge regulativene er inntatt blant KAs særavtaler.

Et brev fra Kulturdepartementet, «Brev om presters reiser» fra 9.5.2016, viser hvordan disse reglene skal anvendes i presters arbeidshverdag, gjelder prester ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet ). Bestemmelsene er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene og gjelder fra 1.5.2016 og fram til nye bestemmelser er fastsatt av Kirkerådets direktør.

For øvrig vises det til KAs veiledning til Reiseregulativet som du finner her.

 

Dokumenter

Bestemmelser om presters reiser