Refusjon utgifter

Her finner du skjema for utlegg av utgifter du har hatt på vegne av Presteforeningen.

Nytt system fra august 2021

Vi har fått nytt regnskapssystem sommeren 2021 og ønsker at refusjonskrav sendes i de elektroniske løsningene for Tripletex. For tillitsvalgte blir det opprettet brukere i systemet etter hvert som reiser og/eller utlegg foretas. Ta kontakt med sekretariatet ved Jon Strøm for å bli opprettet som bruker og motta brukerveiledning. I e-posten til Jon oppgir du hvilken e-postadresse du ønsker at skal være din bruker i systemet. Vi anbefaler privat adresse slik at du ikke trenger å endre på brukeren dersom du bytter jobb. Oppgi også bankkontonummer slik at dette kan legges inn i systemet. Øvrige opplysninger henter vi fra medlemssystemet.

Skjemaene nedenfor skal bare unntaksvis benyttes av de som ikke kan bruke Tripletex-systemet.