Presteforeningen skal ikke benytte Wizz Air

I sitt møte 17. november 2020 vedtok Presteforeningens sentralstyre at Presteforeningens ansatte og tillitsvalgte ikke skal benytte Wizz Air til reiser i organisasjonens sammenheng, så lenge flyselskapet ikke vil inngå tariffavtaler med de ansatte og aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet.

Reiser for Presteforeningen med dette selskapet bestilt etter 20.11.20 vil ikke bli refundert.

Sentralstyret oppfordrer samtidig til at selskapet heller ikke benyttes til private reiser.