Forsiden < PFs kurskalender

PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF.

Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.

Høst 2018

Sentrale kurs

OU-kurs for tillitsvalgte i KA trad (fellesråd), Virke og KS. 24.-25. september

Opplæring i tariff, lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Kurssted: Rotterdam
Kursleder: Per Hostad, advokat/rådgiver

Stiftsstyreledersamling 16.-17. oktober

Div. aktuelle tema for PFs hovedtillitsvalgte og stiftsstyreledere i Dnk(r)
Kurssted: Oslo
Kursleder: Arbeidslivsavdelingen

Prostekonferanse 22.-23. oktober

Kurs og konferanse for lederne av PFs lokallag for proster. Div. aktuelle tema.
Kurssted: Oslo
Kursleder: Fagutvalg for proster, arbeidslivsavdelingen

Presteforeningens innføringskurs 30.-31.oktober

Grunnleggende kurs i tariff, lov- og avtaleverk, tillitsvalgrollen, arbeid i lokallag med mer. For lokallagsledere og andre tillitsvalgte som ikke tidligere har fått kurs.
Kurssted: Gardermoen
Kursleder: Kristian Mollestad, forhandlingssjef
Info om påmelding er sendt til de som er registrert som lokallagsledere og stiftstyreledere. Ikke fått noe? Ta kontakt med Anna Grønvik.

Regionale kurs
Oversikten over regionale kurs kommer etter hvert. Regionale kurs retter seg primært mot lokallagsledere og stiftstyremedlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet).