Forsiden < PFs kurskalender

PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF.

Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.

Vår 2019

Sentrale kurs

OU-kurs for tillitsvalgte i Spekter: 21.-22.mars

Opplæring i forhandlingssystemet i Spekter, B-delsoverenskomstene
Kurssted: Oslo
Kursleder: Kristian Mollestad, forhandlingssjef.
Påmelding til Kristian Mollestad.

Stiftsstyreledersamling: 13.-14. mars

Div. aktuelle tema for PFs hovedtillitsvalgte og stiftsstyreledere i Dnk(r)
Kurssted: Oslo
Kursleder: Arbeidslivsavdelingen

Nettverkskonferanse for kvinner som er eller ønsker å bli tillitsvalgt: 25.-26. mars

Nettverkskonferansen skal bidra til å motivere kvinner til å ta på seg tillits- og lederverv i PF og kirken. I anledning NKTFs 60-årsjubileum vil PFs nettverkssamling ligg i direkte tilknytning NKTFs årsmøte og seminar 25.mars. Årsmøtet finner sted på MF på dagtid, og PFs samling fortsetter fra kl 16 25.mars – kl 12 26.mars.
Kurssted: Oslo
Kursleder: Ingvild Osberg, nestleder
Påmelding på e-post til Ingvild Osberg.
For mer informasjon ta kontakt med Ingvild Osberg eller Anna Grønvik.

Presteforeningens innføringskurs: 8.-9.mai

Grunnleggende kurs i tariff, lov- og avtaleverk, tillitsvalgrollen, arbeid i lokallag med mer. For lokallagsledere og andre tillitsvalgte som ikke tidligere har fått kurs.
Kurssted: Oslo
Kursleder: Kristian Mollestad, forhandlingssjef
Meld deg på her. Spørsmål om kurset kan rettes til rådgiver Anna Grønvik.

Presteforeningens landskonferanse: 3.-4.juni

For tillitsvalgte i stiftsstyrer, tariffutvalg, enkelte fagutvalg og representantskapet. På dag 2 av konferansen blir det tilbud om en rekke ulike kurs. Nærmere info kommer.
Kurssted: Gardermoen
Påmelding: Gjennom ditt organisasjonsledd. Info kommer.

Unios verneombudskonferanse: 30.-31.oktober

Konferanse for hovedverneombud og verneombud i regi av Unio.
Mer informasjon kommer.
Spørsmål om deltakelse kan rettes til Presteforeningens sekretariat ved Per Hostad.

Regionale kurs
Regionale kurs retter seg primært mot lokallagsledere og stiftstyremedlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet).

Stavanger: 23.januar

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte i Hovedavtale og Hovedtariffavtale sammen med arbeidsgiver.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Lars Sigurd Tjelle for mer info.

Agder og Telemark: 13.-14. februar

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Albert Walla for mer info.

Sør-Hålogaland: 28.februar

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyret ved Nils Jøran Riedl for mer info.

Bjørgvin: 4.mars

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyret ved Gunn-Frøydis Unneland for mer info.

Hamar: 5.-6.mars

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Stig Johnsbråten for mer info.

Oslo: 11.april

Fellesmøte lokallagsledere/stiftsstyre. Tillitsvalgtarbeid.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Inger Anne Naterstad for mer info.

Tunsberg: 21.mai

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Ingulf Bø Vatnar for mer info.

Møre: 4.-5.september

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte i Hovedavtale og Hovedtariffavtale m.m. Sammen med arbeidsgiver dag 1, PF-internt dag 2.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Stein Karstensen for mer info.

Nord-Hålogaland info kommer
Nidaros info kommer
Borg info kommer