Forsiden < PFs kurskalender

PFs kurskalender

Her finner du oversikt over planlagte kurs for deg som er tillitsvalgt i PF.

Har du spørsmål angående kursene kan du ta kontakt med sekretariatet.

Vår 2020

Sentrale kurs

Presteforeningens landskonferanse: 10.-12.juni

For tillitsvalgte i lokallag (alle tariffområder) og representantskapet. Deltakerne deltar to dager hver (10.-11. eller 11.-12.juni). Nærmere info kommer.
Kurssted: Gardermoen
Påmelding: Gjennom ditt organisasjonsledd. Info kommer.

Kurs for PFs tillitsvalgte i tariffområde Virke

Kurs er under planlegging. Nærmere info kommer.

 

Regionale kurs for lokallagsledere, verneombud og stiftsstyremedlemmer i Den norske kirke (rettssubjektet)

Sør-Hålogaland: 14.-15.januar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Agder og Telemark 3.-4. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Kirkerådet 5.-6.februar 2020

Felles opplæring for tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgiver om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Stavanger 11.-12. februar 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Tunsberg 17.-18. mars 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Nord-Hålogaland 29.-30.april 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Borg 12.-13.mai 2020

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding kommer.

Kurs som er avholdt 2019

Sentrale kurs

OU-kurs for tillitsvalgte i Spekter: 21.-22.mars

Opplæring i forhandlingssystemet i Spekter, B-delsoverenskomstene
Kurssted: Oslo
Kursleder: Kristian Mollestad, forhandlingssjef.
Påmelding til Kristian Mollestad.

Stiftsstyreledersamling: 13.-14. mars

Div. aktuelle tema for PFs hovedtillitsvalgte og stiftsstyreledere i Dnk(r)
Kurssted: Oslo
Kursleder: Arbeidslivsavdelingen

Nettverkskonferanse for kvinner som er eller ønsker å bli tillitsvalgt: 25.-26. mars

Nettverkskonferansen skal bidra til å motivere kvinner til å ta på seg tillits- og lederverv i PF og kirken. I anledning NKTFs 60-årsjubileum vil PFs nettverkssamling ligg i direkte tilknytning NKTFs årsmøte og seminar 25.mars. Årsmøtet finner sted på MF på dagtid, og PFs samling fortsetter fra kl 16 25.mars – kl 12 26.mars.
Kurssted: Oslo
Kursleder: Ingvild Osberg, nestleder
Påmelding på e-post til Ingvild Osberg.
For mer informasjon ta kontakt med Ingvild Osberg eller Anna Grønvik.

Presteforeningens innføringskurs: 8.-9.mai

Grunnleggende kurs i tariff, lov- og avtaleverk, tillitsvalgrollen, arbeid i lokallag med mer. For lokallagsledere og andre tillitsvalgte som ikke tidligere har fått kurs.
Kurssted: Oslo
Kursleder: Kristian Mollestad, forhandlingssjef
Meld deg på her. Spørsmål om kurset kan rettes til rådgiver Anna Grønvik.

Presteforeningens landskonferanse: 3.-4.juni

For tillitsvalgte i stiftsstyrer, tariffutvalg, enkelte fagutvalg og representantskapet. På dag 2 av konferansen blir det tilbud om en rekke ulike kurs. Nærmere info kommer.
Kurssted: Gardermoen
Påmelding: Gjennom ditt organisasjonsledd. Info kommer.

Kurs for PFs tillitsvalgte i kirkelige fellesråd: 19.september

Kurs for medlemmer i Fagutvalg for ansatte i kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Mulig for andre PF-tillitsvalgte i fellesråd å delta, ta kontakt med sekretariatet ved Anna Grønvik

Kurs for nye stiftsstyreledere: 12.september

Kurs om arbeid i stiftsstyret, stiftsstyrets rolle i PFs organisasjon, funksjonen som hovedtillitsvalgt i bispedømmet m.m.
Kurssted: PFs lokaler, Oslo
Info og påmelding: Send epost til rådgiver Anna Grønvik

Kurs om nytt personalreglement og arbeid i innstillingsråd: 13.september

Gjennomgang av nytt personalreglement, og generelt om arbeid i innstillingsråd.
Kurssted: Kirkens hus, Oslo
Info og påmelding: Send epost til rådgiver Anna Grønvik

Unios verneombudskonferanse: 30.-31.oktober

Konferanse for hovedverneombud og verneombud i regi av Unio. Presteforeningen har 10 plasser.
Kurssted: Drammen
Mer informasjon om programmet finner du her.
Spørsmål om deltakelse kan rettes til Presteforeningens sekretariat ved Per Hostad.

Leirkurs – med fokus på arbeidstidsbestemmelser og beredskap: 12.november

Målgruppe: Tillitsvalgte og arbeidsgiver i Den norske kirke
Kurssted: Thon Hotel Bristol, Oslo

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til kurs om arbeidstidsbestemmelser og beredskap på leir. Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og beredskapen ved gjennomføring av leir.

Kurset er gratis og er åpent for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk, samt KAs organisasjonsmedlemmer. For Presteforeningens tillitsvalgte som ikke får reise dekket av arbeidsgiver, vil PF dekke reisekostnadene. Ta kontakt med sekretariatet for nærmere detaljer. Ved behov kan også overnatting dekkes, etter avtale med sekretariatet.

Mer informasjon og påmelding via KAs kursportal. Påmeldingsfrist 11.oktober.

Fagdag om konflikthåndtering: 13.november

Målgruppe: Tillitsvalgte og arbeidsgiver i Den norske kirke
Kurssted: Oslo Kongressenter Folkets hus

KA og arbeidstakerorganisasjonene inviterer i fellesskap ledere og tillitsvalgte/arbeidstaker til fagdag om konflikthåndtering.
Målsettingen for fagdagen er å styrke kompetansen og samhandlingen i forhold til konflikter og konflikthåndtering.

Fagdagen er subsidiert av OU-midlene, og er åpen for deltakere fra begge arbeidsgiverlinjer i Dnk.
Det er en forutsetning for deltakelse at både arbeidsgiver/arbeidstaker fra den enkelte virksomhet deltar.
Tillitsvalgte fra Presteforeningen som ikke får deltakeravgift og reise dekket av arbeidsgiver vil få dette dekket av PF. Ta kontakt med sekretariatet for nærmere detaljer. Ved behov kan også overnatting dekkes, etter avtale med sekretariatet.

Mer info og påmelding via KAs kursportal. Påmeldingsfrist 11.oktober

Regionale kurs

Stavanger: 23.januar

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte i Hovedavtale og Hovedtariffavtale sammen med arbeidsgiver.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Lars Sigurd Tjelle for mer info.

Agder og Telemark: 13.-14. februar

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Albert Walla for mer info.

Sør-Hålogaland: 28.februar

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyret ved Nils Jøran Riedl for mer info.

Bjørgvin: 4.mars

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyret ved Gunn-Frøydis Unneland for mer info.

Hamar: 5.-6.mars

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Stig Johnsbråten for mer info.

Oslo: 11.april

Fellesmøte lokallagsledere/stiftsstyre. Tillitsvalgtarbeid.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Inger Anne Naterstad for mer info.

Tunsberg: 21.mai

For lokallagsledere og stiftsstyret. Opplæring i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen m.m.
Ta kontakt med stiftsstyreleder Ingulf Bø Vatnar for mer info.

Møre: 4.-5.september

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Nidaros: 1.-2.oktober

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Hamar: 22.-23.oktober

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Bjørgvin: 4.-5.november

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.

Oslo: 7.-8.november

Felles opplæring for lokale og regionale tillitsvalgte, verneombud, proster og bispedømmekontorene om rammer og regler i arbeidslivet. Kurset kjøres i samarbeid med KA.
Mer info og påmelding her.