Forsiden < PF på nrk.no og Dagsrevyen om konsekvenser av forslag til statsbudsjett

PF på nrk.no og Dagsrevyen om konsekvenser av forslag til statsbudsjett

Konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er lengre ventetid på begravelser og færre prester, sier PFs leder Martin Enstad og fung. domprost i Tunsberg, Ingulf BøeVatnar til Dagsrevyen. (Se lenker under)