Nyhetsbrev til tillitsvalgte (arkiv)

Her finner du arkiv over enkelte nyhetsbrev/informasjon som er sendt fra Presteforeningen til de tillitsvalgte.

Vi bruker publiseringsverktøyet MailChimp til å sende ut informasjonsbrevene. Hver lenke gir deg også mulighet til å bla deg videre i arkivet vårt på deres område. Velg «Past Issues» øverst til venstre når du har kommet inn på informasjonsbrevet.

2020

Informasjon om landskonferanse på nett og PFs videokursbibliotek

2019

Informasjon om oppdaterte veiledninger, kurs 2020 og oppdateringer i håndbok for tillitsvalgte, 29.11.

Nyhetsbrev om arbeidstidsavtaler 30.mai

2018

Nyhetsbrev til tillitsvalgte 1, 2018