Lover

Oversikt over lover som regulerer presters arbeidsvilkår og yrkesutøvelse. Lenkene fører til LovData – den offisielle nettsiden for publikasjon av norske lover. Lenker til sentrale forskrifter hjemlet i den enkelte lov finnes på de samme sidene hos LovData.

Grunnloven

Ansettelse og arbeidsforhold

Diskriminering og likestilling

Ferie

Helligdager og helligdagsfred

Kollektiv arbeidsrett

Offentlig forvaltning

Trygd og pensjon

Div. lover som berører utøvelse av prestetjeneste