Forsiden < Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene går.

  • Ved tilsetting i ny stilling kan du få råd fra tillitsvalgte om lønnstilbudet du har fått, og hjelp til å forhandle om eventuelt høyere lønn. Arbeidsgivers siste tilbud vil være det som gjelder.
  • Lokale lønnsforhandlinger:
    • Send inn ditt lønnskrav når de sentrale partene avsetter midler til lokale lønnsforhandlinger. De tillitsvalgte forhandler med arbeidsgiver på dine vegne, de kan også hjelpe deg å utforme kravet.
  • Du kan også kreve særskilte forhandlinger
    • Når det har skjedd betydelige endringer i ditt arbeids- og ansvarsområde eller det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer som får betydning for din stilling.
    • Tillitsvalgte kan også gå i forhandlinger med arbeidsgiver når det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, eller en arbeidstaker har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

Gjennom sentrale lønnsforhandlinger bidrar Presteforeningen til at du jevnlig får del i sentral lønnsøkning.

Finn din tariffavtale og lønnsplassering her.

Ta kontakt hvis du har spørsmål!

Oversikt over tillitsvalgte i bispedømmene finner du her.
Medlemmer i øvrige tariffområder kan ta kontakt med sekretariatet.