Forsiden < Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2019

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2019

Foto: Kristianne Marøy

Gjennom Akademisk Studieforbund (AKS) kan Presteforeningens lokallag søke støtte til studiearbeid. Mange prostilag har dette som innarbeidet praksis. Det er også mulig å søke støtte for studiearbeid som arrangeres i samarbeid mellom prosten og Presteforeningens lokallag.

Kurs det søkes støtte til, må være innmeldt til Presteforeningen i forkant av kurset. Etter kurset sendes det inn frammøteliste (kursprotokoll) som grunnlag for utbetaling av støtte.

Meld inn studietiltak for 2019 så tidlig som mulig. Det er mulig å melde inn for hele året hvis planen er klar. Det går også an å melde inn for hvert semester. I tillegg kan mer avgrensede kurs også kvalifisere for støtte. Minimumskravet er 8 studietimer med minst 2 deltakere.

De siste årene har støtten ligget på kr. 100,- pr. gjennomført studietime (uavhengig av antall deltakere).

Vi minner også de som har hatt kurs i 2018 om fristen for innsending av kursprotokoll/frammøteliste 31. desember 2018.

Plan- og innmeldingsskjema og skjema for kursprotokoll finner du her.

Der finner du også nærmere informasjon om ordningen.