Forsiden < Forsikringer i Knif Trygghet

Forsikringer i Knif Trygghet

Gjennom vår avtale med Knif Trygghet har Presteforeningens medlemmer eksklusiv tilgang til vår gunstige gruppelivsforsikring, en spesialtilpasset innboforsikring og fast rabatt på alle skadeforsikringer.

Medlemsfordelene hos Knif Trygghet omfatter:

  • Gruppelivsforsikring til svært god pris. Her har du tilbud om:
    • En av markedets beste uføreforsikringer. PFs avtale innebærer vilkår som gir utbetaling allerede etter to år med arbeidsuførhet, selv om NAV ikke gir et vedtak om at denne er varig.
    • Livsforsikring/dødsfallforsikring.
  • Spesialtilpasset innboforsikring som blant annet dekker plutselige og uforutsette skader på alba, stola og andre presteklær, seremonielt utstyr, bibler og liturgiske bøker. Du vil også være sikret mot tap som følge av innbruddstyveri fra garderobeskap og fra bil.
  • Uføreforsikring som gir utbetaling allerede etter to år med arbeidsuførhet, selv om NAV ikke gir et vedtak om at denne er varig
  • 20 % rabatt på alle skadeforsikringer.

Studentmedlemmer i PF har dessuten et eget og særlig godt tilbud på studentforsikringspakke hos Knif Trygghet til 920 kr i året i tillegg til de øvrige fordelene.

Kontakt

Kontakt Knif Trygghet for rådgiving og samtale om forsikringsløsningene dine.

E-post: privat@kniftrygghet.no

Telefon: 23 68 39 00