Kjøregodtgjøring og drivstoffpriser

Prisen på bensin og diesel har steget brått, mens kilometergodtgjøringen ikke har økt. Dette merker mange av våre medlemmer som ofte bruker egen bil i tjenesten. Både tillitsvalgte og medlemmer har meldt inn et ønske om at kilometergodtgjøringen må øke.

Som store deler av det norske arbeidslivet ellers, følger Den norske kirke Statens reiseregulativ i forbindelse med blant annet kilometergodtgjøring. Denne avtalen er det partene i staten som forhandler. Her er Presteforeningen representert gjennom Unios forhandlingsutvalg i staten. Avtalen ble sist reforhandlet 3. februar 2022. Det ble ikke gjort endringer i satsene da.

Partene vil nok uansett ikke se på størrelsen på kilometergodtgjøringen før prisen eventuelt har stabilisert seg over tid. Både arbeidsgiver og arbeidstakere ønsker å ha satser som er varig over tid, og som ikke stadig må justeres opp og ned.

Når prisen på drivstoff øker vil dette bli fanget opp som en del prisveksten i Norge. Tallene for den generelle prisvekstutviklingen i Norge er en del av bakgrunnstallene for lønnsoppgjørene. Unio, og Presteforeningen har som mål at medlemmene skal få en økt prisvekst etter årets oppgjør slik at høye drivstoffpriser over tid vil kunne føre til høyere lønninger.