Forsiden < Slides

Slides

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta[...]
Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Partene i virksomheten ble fredag 9. februar 2018 enig om ny særavtale om beredskap. Avtalen gjøres gjeldende fra 4. juni 2018 og avløser dagens[...]
Les mer

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og faglige rettigheter, og arbeide for[...]
Les mer