Forsiden < Slides

Slides

Presteforeningen gratulerer Kjell Ingolf Ropstad

Den norske kirkes presteforening gratulerer Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister med ansvar for tros- og livssynspolitikk. – Vi er[...]
Les mer

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend våren 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og Presteforeningens frie internasjonale stipend. Studentstipend Studentstipend er for[...]
Les mer

IA-avtalen

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom partene i norsk arbeidsliv og regjeringen. Avtalen ble første gang signert i[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Kirkeordning for Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre avga 16.11.2018 høringsuttalelse om Kirkeordning for Den norske kirke. Hovedpunkter i høringsuttalelsen følger[...]
Les mer

Håndbok for lokallag

Velkommen til håndbok for lokallag i Presteforeningen! For Presteforeningen er det avgjørende å ha aktive medlemmer som er villige til å påta[...]
Les mer