Forsiden < Slides

Slides

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte til utdanning gjennom prosjekt «Scholarship for Female Theologians» i Etiopia.[...]
Les mer

Informasjon om boligordningen

I disse dager forbereder Familie- og kulturkomiteen i Stortinget behandlingen av Stortingsmelding 29 (2018-2019) om Opplysningsvesenets fond. I[...]
Les mer

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med frammøteliste er 31.12.2019. Husk også å oppgi dataene vi trenger for utbetaling av[...]
Les mer