Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

I mål om offentlig tjenestepensjon

Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer