Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Seminarrapporter

Seminarrapporter

Konferanserapport: Religiøs helbredelse i dag

av Per Anton Leite, sokneprest i Stjørdal Dagskonferansen Religiøs helbredelse i dag, satte etter mitt skjønn et meget viktig tema på kartet.[...]
Les mer

Konferanserapport: Mikkelsmesskonferansen 2018 Kirkelig handling – folkelig høytid

Kirkelig handling – folkelig høytid. Et tilbakeblikk fra mitt ståsted av Geir Braadlie «Døden er helt stille – vi levende trenger lyd!»[...]
Les mer

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

av Ellen Langlete Haga, Sykehusprest Sykehuset Østfold Norges kristelige legeforening inviterte til kurs på Soria Moria 1 og 2. mars 2018 hvor[...]
Les mer

Seminarrapport: Venstrevridd kirke?

Jervell- og alumniseminaret begynte som en årviss foreteelse ved Det praktisk-teologiske seminar, og arrangeres nå av Det teologiske fakultet.[...]
Les mer

Seminarrapport: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Hvordan har kirken forholdt seg til jødene opp igjennom historien? Hvordan forholder kirken seg i dag – i preken og trosopplæring? Dette var[...]
Les mer

Seminarrapport: Reformasjonen i Danmark og Noreg

Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerte et tverrfaglig seminar om reformasjonen i Danmark og Noreg på Lysebu 12.-13. september. Seminaret var et[...]
Les mer

«Æstetik, erkjendelse og tro» – noen bilder fra Nordisk homiletisk konferanse i København

av Hilde Fylling, sokneprest i Kjerringøy Nordisk homiletisk konferanse fant sted i København 24.-25. august 2017. Hilde Fylling deltok med[...]
Les mer

Glimt fra konferanse om konfirmasjon

3.-5.mai i Erfurt møttes forskere og praktikere for å markere at 10 års internasjonal økumenisk forskning på konfirmantarbeid er over! Rammen[...]
Les mer

Novemberkonferansen 2016: Makt til å forandre

Det er blitt en tradisjon at Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep arrangerer konferanse i sitt fagfelt hvert år i november. I år[...]
Les mer

Konferanse for europeiske presteforeninger

Gjennom KEP – Konferansen av europeiske presteforeninger, holder PF kontakt med kolleger i Europa. Hvert tredje år siden 1983 har representanter[...]
Les mer