Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

Les mer

– Regjeringen styrer mot redusert presteaktivitet

Les mer

Ingen friske midler i revidert budsjett

Les mer

For strengt om privat prestetjeneste?

Les mer

Etter kirkemøtet: Ser frem til felles ledelse

Les mer

Forandrer arbeidstid presteidentiteten?

Les mer