Forsiden < PF mener < Nett-innlegg

Nett-innlegg

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en[...]
Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil spørsmålet om finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn bli[...]
Les mer

Kritisk budsjettforslag

100 stillinger kan bli borte dersom regjeringens budsjettforslag for Den norske kirke blir vedtatt. Les Martin Enstads høringssvar til Kirke[...]
Les mer

Regjeringen nedbemanner kirken

Budsjettforslaget betyr at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fortsetter å nedbemanne Den norske kirke. Dette er et brudd på løftet[...]
Les mer

– Regjeringen styrer mot redusert presteaktivitet

– Det er bred politisk enighet om at Den norske kirke gjør et viktig arbeid i samfunnet vårt, og politikerne ønsker at aktiviteten i kirken[...]
Les mer

Ingen friske midler i revidert budsjett

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett finnes det ingen friske midler til Den norske kirke. – Vi regner med at Stortinget vil huske kirkens[...]
Les mer

Et viktig skritt mot fristilt kirke

Tirsdag 10. mai vedtok Stortinget endringer i kirkeloven som gjør Den norske kirke til eget rettssubjekt. Fra 1. januar 2017 kan dermed 1600[...]
Les mer

For strengt om privat prestetjeneste?

– Ordinasjonsfullmakten kan naturligvis ikke brukes i kommersiell virksomhet. Der er Presteforeningen helt på linje med Bispemøtet. Vi er[...]
Les mer

Etter kirkemøtet: Ser frem til felles ledelse

Et stort flertall på årets kirkemøte stilte seg bak en modell for kirkeordning etter 2020 der de to arbeidsgiverlinjene blir opprettholdt og det[...]
Les mer

Forandrer arbeidstid presteidentiteten?

Det holder ikke med lønn i himmelen. Forskuddet som utbetales nå, i form av de samlede lønns- og arbeidsvilkår, må virke attraktivt når[...]
Les mer