Forsiden < PF mener < Nett-innlegg

Nett-innlegg

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Kjære medlemmer Det nærmer seg jul og de fleste prester har travle dager. Travle, men gode dager. Dager da vi er ønsket, kirken fylles og vi[...]
Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

– Presteforeningen er fornøyd med at beredskapsordningen blir tilført drøyt 9 millioner kroner. Så lenge Den norske kirke fortsatt har[...]
Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

– Dette budsjettet vil føre til færre prester i Den norske kirke. Det er beklagelig og svekker folkekirkens tilstedeværelse i hele landet.[...]
Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Presteforeningens leder, Martin Enstad, gleder seg over fortsatt lovfesting av prestetjeneste i alle sokn, når Kulturdepartementet nå har sendt[...]
Les mer

Tale ved Landskonferansens åpning ved PFs leder Martin Enstad

Velkommen til Landskonferansen 2017. Jeg har gledet meg til disse dagene sammen med dere. Disse dagene skal vi sammen bli informert. Vi skal[...]
Les mer

Kirkemøtet åpner for forsøk med kirkeordningen

Presteforeningens leder, Martin Enstad slår etter Kirkemøtet 2017 fast at det er åpnet for forsøk i jakten på framtidens kirkeordning. – Vi i[...]
Les mer

Presten som rekrutteringsagent

1. februar ble det åpnet for søknader til universiteter og høgskoler. Ungdommer skal velge fremtidsyrke. Selv for studenter som er aktive i en[...]
Les mer

Helhetlig lov – alternative finansieringsmodeller

I arbeidet med en helhetlig lov for tros- og livssynsamfunn vil spørsmålet om finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn bli[...]
Les mer

Julehilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger! Advents- og juletiden er en fin tid å være prest. Travelt, men på en god måte. Kirkene fylles med forventning, evangeliet om[...]
Les mer

Kritisk budsjettforslag

100 stillinger kan bli borte dersom regjeringens budsjettforslag for Den norske kirke blir vedtatt. Les Martin Enstads høringssvar til Kirke[...]
Les mer