Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser – kirke

Høringsuttalelser – kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke og samfunnsliv.

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Presteforeningens sentralstyre har begynt arbeidet fram mot høringsuttalelse. Sentralstyret la føringer for høringsuttalelsen i møte[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Presteforeningens sentralstyre avga 15.11.2017 høringsuttalelse om Kirkerådets sammensetning.
Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Presteforeningens sentralstyre avga 6. desember 2017 høringsuttalelse om Kulturdepartementets forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. I det[...]
Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Presteforeningens sentralstyre avga 25.september 2017 høringsuttalelse om Bispemøtets vigslingsforberedende program «Veien til vigslet[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper.[...]
Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke.[...]
Les mer

Ledelse i folkekirken (2011)

Utredningen «Ledelse i folkekirken» ble utarbeidet i 2011 av en arbeidsgruppe nedsatt av Presteforeningen. Heftet er nr. 49 i[...]
Les mer

Høring: Regler om Kirkelig utdanningssenter i nord

Presteforeningen har uttalt seg følgende om Regler for Kirkelig utdanningssenter i nord.
Les mer

Høring: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par

Følgende er Presteforeningens svar på høringen om vigselsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringen er behandlet i sentralstyret[...]
Les mer