Forsiden < PF mener < Høringsuttalelser – kirke

Høringsuttalelser – kirke

En viktig del av Presteforeningens faglige og politiske arbeid er å delta i høringer. Gjennom høringsuttalelser påvirker vi beslutninger i kirke og samfunnsliv.

Høringsuttalelse: Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Presteforeningens sentralstyre avga høringsuttalelse til Strategiplan for samisk kirkeliv i juni 2018. I høringsuttalelsen tas det blant annet til[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Presteforeningens sentralstyre avga 15. mars 2018 høringsuttalelse til Kirkerådet om forslag til Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige[...]
Les mer

Høringen om ny tros- og livssynssamfunnslov

Presteforeningens sentralstyre har begynt arbeidet fram mot høringsuttalelse. Sentralstyret la føringer for høringsuttalelsen i møte[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Kirkerådets sammensetning

Presteforeningens sentralstyre avga 15.11.2017 høringsuttalelse om Kirkerådets sammensetning.
Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Presteforeningens sentralstyre avga 6. desember 2017 høringsuttalelse om Kulturdepartementets forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. I det[...]
Les mer

Høringssvar: Veien til vigslet tjeneste (Bispemøtet)

Presteforeningens sentralstyre avga 25.september 2017 høringsuttalelse om Bispemøtets vigslingsforberedende program «Veien til vigslet[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Valgregler for menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Presteforeningens sentralstyre avga 10. mai 2017 høringsuttalelse til Kirkerådets høringsdokument Forslag til nye regler for valg av[...]
Les mer

Høringsuttalelse: Ordning for utpeking av biskoper

Presteforeningens representantskap uttalte seg i møtet 15.-16. mars 2017 om Kirkerådets høringsdokument om Ordning for utpeking av biskoper.[...]
Les mer

Høringssvar – Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke

Presteforeningens sentralstyre har uttalt seg om Samisk kirkeråds høringsdokument om Opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke.[...]
Les mer

Enhetlig lokal ledelse og veien videre mot en arbeidsgiver i Den norske kirke

Presteforeningens leder, Martin Enstad, har skrevet et debattinnlegg  i Luthersk kirketidende, og på verdidebatt.no, om kirkeordning etter 2020 og[...]
Les mer