Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Oppgaver og avhandlinger

Oppgaver og avhandlinger

Ny doktorgrad: Kjønn i himmelen?

Åste Dokka er seniorrådgiver i Bispemøtet og for mange også kjent som spaltist i Vårt Land. Fredag 30.september forsvarte hun sin avhandling for[...]
Les mer

Menn i mellom

Master i klinisk sjelesorg (30 ECTS), Det teologiske menighetsfakultet, våren 2015 skrevet av B. Lennart Persson: Menn imellom: En kvalitativ studie[...]
Les mer

Ny doktorgrad: Å arbeide med døden

9. september disputerte sykehusprest ved Stavanger universitetssykehus, Kjetil Moen, for sin doktorgradsavhandling ved Institutt for helsefag ved Det[...]
Les mer

Om demens og tro

«Så ta da mine hender og før meg frem»er 
et prosjekt knyttet til Olavsstipendet fra 2009. Her skriver Anne Jørstad skriver om hvordan[...]
Les mer

Master: Økumeniske tendenser i Zinzendorfs teologi

I samtiden kan det av og til virke som om økuemenikk er et helt nytt begrep i den verdensvide kirke. Dette er ikke tilfelle. I europeisk tradisjon[...]
Les mer

Rapport: Hvor ble det av mitt barn?

Bent-Inge Misje fikk Olavsstipendet i 2010 for å undersøke kirkens behandling av dødfødte barn i Norge. Undersøkelsen inneholder intervju med 33[...]
Les mer

Master: Hvordan vil menighetsstaben bli ledet?

Hvordan oppleves ledelsen i menighetsstaben? Og hva slags ledelse ønsker staben seg? Astrid Sætrang Morvik, sokneprest i Østenstad, leter etter[...]
Les mer