Forsiden < Organisasjon < Studenter

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for studentenes rettigheter i forbindelse med praksis og vikariater. Som profesjonsforening er Presteforeningen opptatt av en solid og relevant profesjonsutdanning og et godt etter- og videreutdanningstilbud for å holde kompetansen ved like gjennom arbeidslivet. Studenter betaler en liten kontingent og nyter godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Les mer

Tips og råd til studenter om sommervikariat og stiftspraksis

Les mer

Studentforsikring i Knif Trygghet

Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting

Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer