Forsiden < PFs organisasjon < Studenter

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for studentenes rettigheter i forbindelse med praksis og vikariater. Som profesjonsforening er Presteforeningen opptatt av en solid og relevant profesjonsutdanning og et godt etter- og videreutdanningstilbud for å holde kompetansen ved like gjennom arbeidslivet. Studenter betaler en liten kontingent og nyter godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid?  Da bør du vurdere om et[...]
Les mer

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Her har vi samlet noen spørsmål og svar, det meste av innholdet bygger på[...]
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet bispedømmerådene gir for ansatte som trenger alba, stola, singulum og[...]
Les mer

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til maks 920 kr/år – nesten 70 % rabatt! I tillegg PFs ordinære 20 % rabatt[...]
Les mer