Forsiden < PFs organisasjon < Studenter

Studenter

Presteforeningen ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer, og organiserer studentlag på hvert av utdanningsstedene. Foreningen arbeider for studentenes rettigheter i forbindelse med praksis og vikariater. Som profesjonsforening er Presteforeningen opptatt av en solid og relevant profesjonsutdanning og et godt etter- og videreutdanningstilbud for å holde kompetansen ved like gjennom arbeidslivet. Studenter betaler en liten kontingent og nyter godt av PFs medlemsfordeler, blant annet en fordelaktig studentforsikring og bistand fra tillitsvalgte og arbeidslivsavdelingen.

Hvorfor bli studentmedlem i PF?

Presteforeningen (PF) ønsker teologiske studenter velkommen som medlemmer. Å være studentmedlem i PF er en måte å starte sitt engasjement for[...]
Les mer

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Skal du skrive[...]
Les mer

Studentlag på studiestedene

Studentmedlemmer av Presteforeningen danner lokallag på hvert av de teologiske studiestedene. Studentlagene arrangerer lokale samlinger og[...]
Les mer

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Spørsmål og svar om sommervikariat og stiftspraksis

Trenger du råd før du skal ut i stiftspraksis eller sommervikariat? Her har vi samlet noen spørsmål og svar, det meste av innholdet bygger på[...]
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet bispedømmerådene gir for ansatte som trenger alba, stola, singulum og[...]
Les mer

Studentforsikring i Knif Trygghet

Studentmedlemmer i PF får innbo-, reise- og ulykkesforsikring til maks 920 kr/år – nesten 70 % rabatt! I tillegg PFs ordinære 20 % rabatt[...]
Les mer