Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte < Generalforsamlingen

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Kandidater til nytt sentralstyre 2018-2021

Les mer

Et slanket GF etter Generalforsamlingen i 2018?

Les mer