Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte

Organer og tillitsvalgte

Underkategorier

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Sentrale organer og tillitsvalgte

Presteforeningen er organisert med lokallag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine rettigheter.[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder. Lokallagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

Les mer