Forsiden < Organisasjon < Organer og tillitsvalgte

Organer og tillitsvalgte

Underkategorier

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Sentrale organer og tillitsvalgte

Presteforeningen er organisert med faglag og prostilag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Flere faggrupper innenfor Presteforeningen har egne fagutvalg. Faglagene for proster oppnevner medlemmer til fagutvalg for proster, mens[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

Les mer