Forsiden < PFs organisasjon < Organer og tillitsvalgte

Organer og tillitsvalgte

Underkategorier

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Presteforeningens høyeste organ og samles hvert tredje år.
Se hele kategorien

Sentrale organer og regionale tillitsvalgte

Presteforeningen er organisert med lokallag på lokalt nivå. I bispedømmene velger medlemmene et stiftsstyre for å ivareta sine rettigheter.[...]
Se hele kategorien

Fagutvalgene

Presteforeningen har egne fagutvalg for noen grupper og arbeidsområder.  Det gjelder proster, tilsatte i fellesråd og menighetsråd, helseprester[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Presteforeningens kalender

Les mer