Tilfreds med ny beredskapsavtale

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer

Særavtale om avspasering for arbeidstakere som omfattes av lederavtalen

Les mer

Gleder seg over lovfesting av prestetjenesten

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer