Forsiden < Nyheter

Nyheter

Månedens medlem februar

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Nasjonalt hovedverneombud: Hilde Fylling

Fra 1.januar 2019 er Hilde Fylling nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettssubjektet). Til daglig er hun sokneprest i Kjerringøy og prest[...]
Les mer

«Prest under utdanning» – en skisse til å kombinere jobb og studier for second career prester

av Martin Enstad, leder Second career er en økende samfunnstrend. Stadig flere utdanner seg til sitt andre yrke midt i livet. Heldigvis ønsker noen[...]
Les mer

Spesialprestene – ny serie på TV 2

27. januar starter TV 2 opp en serie om spesialprester. I første program møter vi fengselsprest Carina Møller, offshoreprest Berit Bjørnerud og[...]
Les mer

Ny fast spalte: Månedens medlem

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2019

Gjennom Akademisk Studieforbund (AKS) kan Presteforeningens lokallag søke støtte til studiearbeid. Mange prostilag har dette som innarbeidet[...]
Les mer

Julehilsen fra Etiopia 2018: Takk for mulighet og tillit

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det[...]
Les mer

Nye regler for bruk av bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen

Fra 1. januar 2019 er det innført nye skatteregler for rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgivers rapporteringsplikt på dette. For[...]
Les mer

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, måtte det være leder for teologi-departementet eller som generalsekretær for en synode»[...]
Les mer

Informasjon til medlemmer i Presteforeningen om personvernopplysninger – samtykke og reservasjon

Innledning Som avgiver av personopplysninger til Den norske kirkes presteforening (PF) har du rettigheter i kraft av lovgivningen om slike[...]
Les mer