Forsiden < Nyheter

Nyheter

Månedens medlem mai

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Hvilke konsekvenser får det hvis du jobber etter fylte 67 år?

Statens pensjonskasse har en artikkel som omhandler konsekvensene ved å jobbe etter fylte 67 år, hvis du er født i 1953 eller tidligere. Du kan[...]
Les mer

Fagdag for prester i helsesektoren

Fagutvalg for prester i helsesektoren inviterer til Fagdag torsdag 31. oktober 2019, Kirkens hus, Oslo, Sett av dagen nå: Endelig program og[...]
Les mer

Utlysning Olavstipend 2020

Bispemøtet har nå lyst ut Olavstipend for 2020. Søknadsfristen er 1. august 2019. Alle som sender inn søknad/prosjektbeskrivelse innen 1. juni[...]
Les mer

Månedens medlem april

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Strategi for etter- og videreutdanning

Vedtatt av Presteforeningens representantskap 13.3.2019 Presteforeningen anser livslang læring og vedlikehold og utvikling av egen yrkeskompetanse[...]
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Birgit Lockertsen

I mars 2018 valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen fram mot 2020. Sentralstyret består av fem personer, to[...]
Les mer

Presteforeningens klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv? Unios klimapolitiske[...]
Les mer

Månedens medlem februar

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Nasjonalt hovedverneombud: Hilde Fylling

Fra 1.januar 2019 er Hilde Fylling nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettssubjektet). Til daglig er hun sokneprest i Kjerringøy og prest[...]
Les mer