Forsiden < Nyheter

Nyheter

Om bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA

Som kjent er det brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at[...]
Les mer

Valgresultat: nye fagutvalg

Det har vært gjennomført valg til fire av Presteforeningens fagutvalg. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM) Det var fire[...]
Les mer

Sommerhilsen fra Presteforeningens leder

Gode kolleger! Denne våren har vært en travel tid i Presteforeningen. Vi har avviklet generalforsamling, et nytt sentralstyre har funnet sin[...]
Les mer

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Jon Aalborg

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre årene. Sentralstyret består av fem[...]
Les mer

Prosterollens mangfoldighet

Som biskopens lokale representant har prosten ofte den symbolfunksjonen Åste Dokka mener ligger hos biskopen. I anledning bispeutnevnelsen i[...]
Les mer

Nå starter tariffoppgjøret i KA

Mandag 11.juni kl 10 møtes partene for å overlevere de første kravene i tariffoppgjøret for organer i Den norske kirke. Forhandlingene vil[...]
Les mer

Reisetidsdommen i høyesterett

Politiets fellesforbund og Unio vant fram om arbeidstid og tjenestereiser i høyesterett. Etter å ha gått sin gang i det norske rettssystemet, og[...]
Les mer

Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er[...]
Les mer

Enighet i statsoppgjøret

Etter brudd i forhandlingene og en mekling som gikk 16 timer på overtid ble det 24.mai enighet i hovedtariffoppgjøret i staten. Økonomisk betyr[...]
Les mer

Dropp 50-årsregelen

Debatten om «second-career-prester» har reist flere viktige spørsmål om kompetanse og tilrettelegging. Hvilken kompetanse trengs i presteyrket?[...]
Les mer