Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

Tilfreds med ny beredskapsavtale

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Teologidagene 2018 – Frelse nå

Les mer

Høringsuttalelse: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Les mer

Færre prester, svekket folkekirke

Les mer

Videre arbeid med ny organisasjon

Les mer

Forslag til ny helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn – høring

Les mer