Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Les mer

Generalforsamlingen 2018 er avsluttet

Les mer

Sammen i endring: Leders tale ved åpning av Generalforsamlingen 2018

Les mer

Generalforsamlingen 2018 er satt

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

I mål om offentlig tjenestepensjon

Les mer