Forsiden < Nyheter

Nyheter

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Birgit Lockertsen

I mars 2018 valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen fram mot 2020. Sentralstyret består av fem personer, to[...]
Les mer

Presteforeningens klimaengasjement

Hvordan kan og skal Presteforeningen engasjere seg for vern om skaperverket, et bærekraftig klima og et grønnere arbeidsliv? Unios klimapolitiske[...]
Les mer

Månedens medlem februar

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Nasjonalt hovedverneombud: Hilde Fylling

Fra 1.januar 2019 er Hilde Fylling nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettssubjektet). Til daglig er hun sokneprest i Kjerringøy og prest[...]
Les mer

«Prest under utdanning» – en skisse til å kombinere jobb og studier for second career prester

av Martin Enstad, leder Second career er en økende samfunnstrend. Stadig flere utdanner seg til sitt andre yrke midt i livet. Heldigvis ønsker noen[...]
Les mer

Spesialprestene – ny serie på TV 2

27. januar starter TV 2 opp en serie om spesialprester. I første program møter vi fengselsprest Carina Møller, offshoreprest Berit Bjørnerud og[...]
Les mer

Ny fast spalte: Månedens medlem

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for 2019

Gjennom Akademisk Studieforbund (AKS) kan Presteforeningens lokallag søke støtte til studiearbeid. Mange prostilag har dette som innarbeidet[...]
Les mer

Julehilsen fra Etiopia 2018: Takk for mulighet og tillit

Presteforeningen bidrar med utdanningsstipend til kvinnelige teologistudenter i Mekane Yesus kirken i Etiopia. Stipendordningen forvaltes av Det[...]
Les mer

Nye regler for bruk av bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen

Fra 1. januar 2019 er det innført nye skatteregler for rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgivers rapporteringsplikt på dette. For[...]
Les mer