Forsiden < Nyheter

Nyheter

Enighet om å forlenge hovedavtalen i KA

Partene i tariffområde KA er enige om å prolongere Hovedavtalen med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke. Avtalen løp opprinnelig ut[...]
Les mer

Rev. Ts’ige – en sterk og målbevisst kvinne

Rev. Ts’ige Bereda Fujaga er en av kvinnene som har fått støtte til utdanning gjennom prosjekt «Scholarship for Female Theologians» i Etiopia.[...]
Les mer

Studiestøtte fra AKS – husk rapportering og innmelding

Kurs innmeldt i 2019 Frist for å sende inn rapport med frammøteliste er 31.12.2019. Husk også å oppgi dataene vi trenger for utbetaling av[...]
Les mer

Månedens medlem desember

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet i spørsmål som gjelder dine lønns[...]
Les mer

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i[...]
Les mer

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, måtte det være leder for teologi-departementet eller som generalsekretær for en synode»[...]
Les mer