Forsiden < Nyheter

Nyheter

Hvem er det nye sentralstyret? Møt Ingvild Knudsen Hammernes

I mars valgte generalforsamlingen et nytt sentralstyre som skal lede Presteforeningen gjennom de neste tre årene. Sentralstyret består av fem[...]
Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og tariffutvalg

Er du engasjert for din medlemsgruppe? Vil du være med i et av Presteforeningens utvalg? Eller er det et annet medlem du synes bør utfordres?[...]
Les mer

Taushetspliktens grenser

Presteforeningens leder Martin Enstad deltar med innlegget Taushetspliktens grenser i debatten om presters taushetsplikt, avvergeplikten og biskop[...]
Les mer

Fair & Square: 15% på rettferdige klær

Presteforeningen har en avtale med Fair & Square som gir våre medlemmer 15 % rabatt på kjøp. Ta kontakt med sekretariatet for  kode. Fair[...]
Les mer

Nettleder: Presteforeningen satser på lokale tillitsvalgte

Generalforsamlingen er over, og Presteforeningen har fått en ny strategi- og handlingsplan for de kommende tre årene. Foran oss ligger en spennende[...]
Les mer

PFs solidaritetsprosjekt til støtte for kvinnelige etiopiske prester

«Jeg kan ha hvilken som helst lederstilling i kirka, måtte det være leder for teologi-departementet eller som generalsekretær for en synode»[...]
Les mer

Strategi- og handlingsplan for Presteforeningen 2018-2021

Overordnede mål perioden 2018-2021 1. Presteforeningen skal ivareta våre medlemmers økonomiske, sosiale og faglige rettigheter, og arbeide for[...]
Les mer

Endringer i foreningens lover

Generalforsamlingen 2018 gjorde en del endringer i foreningens lover. Her får du en kort innføring i de viktigste endringene. Lovene i sin helhet[...]
Les mer