Forsiden < Nyheter

Nyheter

Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August, med tidvis sterke spenninger mellom tro, deres prestearbeid og deres[...]
Les mer

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Fristen for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. september for prester som er ansatt i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Månedens medlem juli

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Resultat i lønnsoppgjøret for Den norske kirke 2019

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken[...]
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret i Virke

Unio-organisasjonene kom torsdag 20.juni i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari[...]
Les mer

Lovforslag som forventet

– Jeg synes dette lovutkastet balanserer mange ulike hensyn på en god måte. Presteforeningen ønsker primært en statlig finansiering av hele[...]
Les mer

Når presten rammes – rusavhengighet

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske dilemmaer, kirkelig virksomhet, familieliv[...]
Les mer

Landskonferansen 2019

Landskonferansen 2019 samlet ca 70 av PFs sentrale og regionale tillitsvalgte på Gardermoen 3.-4.juni. Takk til de tillitsvalgte I sin tale til[...]
Les mer

Månedens medlem juni

Presteforeningens medlemsmasse er mangfoldig! Den spenner over alle slags prestestillinger, landet på langs og verden på tvers. Våre medlemmer er[...]
Les mer

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han[...]
Les mer