Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Nye særavtaler i rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

En organisasjon i utvikling – om endringer i Presteforeningen

Les mer

Veien til Generalforsamling 2018 – Nye lover

Les mer

Mellomoppgjøret for KA (fellesrådene m.m.) i havn

Les mer

Inntektspolitisk konferanse – startskuddet for årets tariffoppgjør

Les mer