Forsiden < Informasjon til tillitsvalgte

Informasjon til tillitsvalgte

Generalforsamling 2018, 12.-14.mars på Gardermoen

Les mer

Forslag på kandidater til fagutvalg og lønns- og forhandlingsutvalg

Les mer

Veiledning til arbeidstidsavtalen og lederavtalen

Les mer

Ny hovedavtale i Spekter 2018-2021

Les mer

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Bedre tilgang på rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer

Ny organisasjon? Temahefte og høring – svarfrist 30. september

Les mer

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Les mer

Enighet i forhandlingene med KA for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Les mer