Forsiden < Fag og profesjon < Konferanser og seminar

Konferanser og seminar

Novemberkonferansen 2018: Ungdommens råskap

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep inviterer i år til en endags novemberkonferanse torsdag 29. november 2018 kl. 09.00-16.00 i[...]
Les mer

Rettferdskonferansen – 2018

«Vi ønsker at Rettferdskonferansen skal bli startskuddet på en voksende økumenisk bevegelse for rettferdighet» skriver arrangørene av[...]
Les mer

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar om Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte. Seminaret finner sted i[...]
Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som foreslår kandidater, og sentralstyret som[...]
Les mer

Jürgen Moltmann til Norge i september

Menighetsfakultetet melder at Jürgen Moltmann vil komme til Oslo 25.-26. september 2018. Det er planlagt en åpen forelesning om «Håp»[...]
Les mer

Seminar om Religiøs helbredelse i dag

VID Vitenskapelige høgskole, Campus Stavanger (Misjonshøgskolen) inviterer til åpent dagsseminar om Religiøs helbredelse i dag. Jan-Olav[...]
Les mer

Jervell-seminar: Venstrevridd kirke?

Teologisk fakultet arrangerer årets Jervell- og alumniseminar 18. oktober 2018. Temaet i år er «Venstrevridd kirke?» Foreløpig[...]
Les mer

Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren, Sommarøy, Tromsø 15.-17. oktober 2018

Smerte og lidelse er tema for årets landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren. Det er prestetjenesten ved UNN, Universitetssykehuset i[...]
Les mer

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet inviterer igjen til Nordisk konferanse i religionspsykologi. Temaet denne gangen er Adressing[...]
Les mer

Schjelderupseminaret 2018: Døden på dagsordenen. 13. juni 2018

Schjelderupseminaret arrangeres i samarbeid mellom Nansenskolen, Hamar biskop, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Årets seminar finner[...]
Les mer