Forsiden < Fag og profesjon < Konferanser og seminar

Konferanser og seminar

Kirken mot 2030. Seminar om menighetsutvikling i et mangfoldig samfunn 6.3.2019

MF KOM som er MF Vitenskapelig høyskoles kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet inviterer til seminar om[...]
Les mer

Etiske dilemma ved livets slutt, Dagskurs Norsk kristelig legeforening 1.3.2019

Norsk kristelig legeforening arrangerer dagskurs om Etiske dilemma ved livets slutt. Tid: 1. mars 2019 kl. 9-17 Sted: Soria Moria, Oslo. Bidragsytere[...]
Les mer

Dagskurs IKO: Oppdag kirkerommet med alle sanser 23.1.2019

IKO – Kirkelig pedagogisk senter arrangerer i samarbeid med MF Vitenskapelig høyskole dagskurset Oppdag kirkerommet med alle sanser. Kurset[...]
Les mer

Seminar: Karl Olav Sandnes 65 år, 22.1.2019

Professor i NT ved MF, Karl Olav Sandnes, fyller 65 år, og feires med et fagseminar på MF 22. januar 2019 kl. 10.30-15.00. Tidligere og nåværende[...]
Les mer

Tverrkirkelig konferanse: Diakonalt entreprenørskap 10.1.2019

Dette er en tverrkirkelig konferanse om diakoni, entreprenørskap og oppvekt. Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som[...]
Les mer

Konferanse: Kirkens ansvar for barns rettigheter 8.1.2019

Kirkerådet og Norges Kristne Råd inviterer til nasjonal konferanse om Kirkens ansvar for barns rettigheter. Kirkenes Verdensråd har satt fokus på[...]
Les mer

Novemberkonferansen 2018: Ungdommens råskap

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep inviterer i år til en endags novemberkonferanse torsdag 29. november 2018 kl. 09.00-16.00 i[...]
Les mer

Rettferdskonferansen – 2018

«Vi ønsker at Rettferdskonferansen skal bli startskuddet på en voksende økumenisk bevegelse for rettferdighet» skriver arrangørene av[...]
Les mer

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar om Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte. Seminaret finner sted i[...]
Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Presteforeningen lyser ut konferansestipender høsten 2018. Det er lokallagsstyrer og stiftsstyrer som foreslår kandidater, og sentralstyret som[...]
Les mer