Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Søk videreutdanning innen 15. mars: Ledelse, roller og samspill i menighetene, Prest og teolog i praksis, PKU

Fristen i vår for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. mars. Bispemøtet har denne gangen prioritert en[...]
Les mer