Forsiden < Fag og profesjon < Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Søk videreutdanning innen 15. mars: Ledelse, roller og samspill i menighetene, Prest og teolog i praksis, PKU

Fristen i vår for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning er 15. mars. Bispemøtet har denne gangen prioritert en[...]
Les mer

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Fristen 15. september for å søke arbeidsgiver om støtte og permisjon til videreutdanning nærmer seg. Kurstilbudet dette semesteret er Teologi og[...]
Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist til arbeidsgiver 15. mars 2018

Nye videreutdanningskurs er nå lyst ut. Søknadsfristen til arbeidsgiver er 15. mars 2018. I tillegg må du søke om opptak på vedkommende[...]
Les mer

Videreutdanningskurs for prester – søknadsfrist 15. september 2017

Høstens utlysninger av videreutdanningskurs for prester er nå klare. Denne gangen lyses det ut to studiepoenggivende kurs. Kompetansekartet er[...]
Les mer