Seminarrapporter

Nordisk veilederkonferanse

Les mer

Seminarrapport: Folkekirken og folkets kirker

Les mer

Konferanserapport: «Kirken» på reformasjonstiden

Les mer

Konferanserapport: To av tre gudstjenester uten prest på Færøyene.

Les mer

Konferansebidrag: Et profesjonssystem i kirken?

Les mer

Konferanserapport: Prestenes holdning til og trivsel i arbeidet

Les mer

Seminarrapport: Kirke i Norden nå

Les mer

Etter – og før – sjelesorgsymposiet

Les mer

Å røyke ut en ABV-diskusjon

Les mer