Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Fagartikler

Fagartikler

Jürgen Moltmann – Håpsteolog med lang og tro tjeneste

Hope – Power of Beginning – Power of Patience var temaet Jürgen Moltmann hadde valgt for sin æresdoktorforelesning på MF 25.[...]
Les mer

Fagsjefen disputerer

Presteforeningens fagsjef, Per Kristian Aschim, disputerer fredag 20. april 2018 for graden phd i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet på[...]
Les mer

Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Soknepresten som bidragsyter til ledelse var tittelen på hovedforedraget på Presteforeningens generalforsamling 13. mars 2018. Foredraget var ved[...]
Les mer

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Har reformasjonsåret gitt deg nye tanker om hvordan den lutherske arven kan inspirere i dag? Kunne du tenke deg å dele dine refleksjoner? Med[...]
Les mer

Den viktigste veien er veien hjem – pilegrimsvandringer, reformasjonsjubileum og slikt

Jeg går ikke – ikke slik. Nei, jeg er ikke av dem som går. Ikke sånn. Ikke til Nidaros eller Santiago. Jeg er ikke så opptatt av om veien eller[...]
Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Kirken har med større selvstendighet fått en utfordring: Hvordan skal kirken få midlene til å strekke til? Og en mulighet – til å gå[...]
Les mer

Landstads Luther

Den første samlede norske gjendiktningen av Luthers salmer og åndelige sanger skriver seg fra M.B. Landstad. Etter at han i 1852 hadde fått[...]
Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

I anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum har selskapets bokforlag Verbum utgitt Dag Kulleruds bok Bibelen: Boken som formet vår kultur (Verbum[...]
Les mer

Hvorfor prekenkonkurranser er en dårlig ide

I det siste har det bredt om seg med prekenkonkurranser. I regi av videreutdanningskurset «Ord blir kropp» arrangerte Praktisk-teologisk seminar i[...]
Les mer

Prestenes embetsnedleggelse 75 år

Påskedag 5.april 1942 ble bekjennelsen og erklæringen Kirkens Grunn lest fra de fleste prekestoler i Norge. Opplesningen ble avsluttet med at[...]
Les mer