Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Fagartikler

Fagartikler

Månedens Blix og Landstad, oktober 2019: Høststorm og reformasjonsfest

Blix: Jesus stiller stormen De første høststormene har kommet. I fjerde utgave av Nokre Salmar fra 1891, finner vi Elias Blix’ salme over[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, september 2019: Landstads eldste salme, og en salme for livet av Blix

Landstads eldste salme «Seer jeg meg i Verden om» er den eldste salmen av Landstad som ble trykt. Den ble skrevet mens han var res.kap. i[...]
Les mer

Månedens Blix og Landstad, august 2019: Salmer om Guds omsorg og om lys og håp «i Jorderigs Dale»

«Våkn opp, du som sover!» er månedens Landstad for august. Litt beskjemmet må vi medgi at august plutselig var omme før vi våknet og[...]
Les mer

Landstad og Blix, juli 2019: Sommergave til Den norske kirke

Landstad dikter misjonssalme. Blix dikter nattverdssalme. Blix gjendikter Landstad. Av Per Kristian Aschim, fagsjef Juli-utgaven av månedens Blix[...]
Les mer

Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August, med tidvis sterke spenninger mellom tro, deres prestearbeid og deres[...]
Les mer

Ordinert bak lukkede dører – et 75-årsminne

Som de eneste prester i Den norske kirke, ble ordinandene denne dagen forpliktet på Kirkens Grunn, Den norske kirkes bekjennelseserklæring fra[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, juni 2019: I folketonestil

«Aa der er vent i Neslands kyrkja nær klokkune geve dúr, der gekk eg las fer gamle presten og der hev eg stadig brúr, Gud hjølpe den, som[...]
Les mer

Rom for rekruttering?

av Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen Relasjoner er viktig. Deltakelse i kirkelige praksiser likeså. I Danmark bidrar kirkens barne- og[...]
Les mer

Når presten rammes – rusavhengighet

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske dilemmaer, kirkelig virksomhet, familieliv[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, mai 2019: «Da vet jeg det blir sommer» «ein betre vår ein gong»

Jeg løfter opp til Gud min sang Advent i mai? Jo, det er en adventsalme, skrevet til evangeliet for 2. søndag i advent, Lukas 21, 25-36. Bildet som[...]
Les mer