Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Fagartikler

Fagartikler

KIFO 25 år – Presteforeningen gratulerer

Det er gått 25 år siden Stiftelsen Kirkeforskning ble opprettet av Kirkemøtet og kom i arbeid. Gjennom disse 25 årene har forskningsinstituttet[...]
Les mer

VID Stavanger 175 år. Presteforeningen gratulerer

Misjonsskolen – Misjonshøgskolen – VID Stavanger 175 år Av Per Kristian Aschim, Fagsjef Misjonsskolen/høgskolen har siden starten[...]
Les mer

Jürgen Moltmann – Håpsteolog med lang og tro tjeneste

Hope – Power of Beginning – Power of Patience var temaet Jürgen Moltmann hadde valgt for sin æresdoktorforelesning på MF 25.[...]
Les mer

Fagsjefen disputerer

Presteforeningens fagsjef, Per Kristian Aschim, disputerer fredag 20. april 2018 for graden phd i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet på[...]
Les mer

Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Soknepresten som bidragsyter til ledelse var tittelen på hovedforedraget på Presteforeningens generalforsamling 13. mars 2018. Foredraget var ved[...]
Les mer

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Har reformasjonsåret gitt deg nye tanker om hvordan den lutherske arven kan inspirere i dag? Kunne du tenke deg å dele dine refleksjoner? Med[...]
Les mer

Den viktigste veien er veien hjem – pilegrimsvandringer, reformasjonsjubileum og slikt

Jeg går ikke – ikke slik. Nei, jeg er ikke av dem som går. Ikke sånn. Ikke til Nidaros eller Santiago. Jeg er ikke så opptatt av om veien eller[...]
Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Kirken har med større selvstendighet fått en utfordring: Hvordan skal kirken få midlene til å strekke til? Og en mulighet – til å gå[...]
Les mer

Landstads Luther

Den første samlede norske gjendiktningen av Luthers salmer og åndelige sanger skriver seg fra M.B. Landstad. Etter at han i 1852 hadde fått[...]
Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

I anledning Bibelselskapets 200-årsjubileum har selskapets bokforlag Verbum utgitt Dag Kulleruds bok Bibelen: Boken som formet vår kultur (Verbum[...]
Les mer