Soknepresten – bidragsyter til ledelse?

Les mer

Essaykonkurranse: Luther som utfordring og ressurs i dagens folkekirke

Les mer

Den viktigste veien er veien hjem – pilegrimsvandringer, reformasjonsjubileum og slikt

Les mer

Mer effektiv utnyttelse av kirkens ressurser?

Les mer

Bibelen i Norge – et kritisk blikk på en jubileumsbok

Les mer

Hvorfor prekenkonkurranser er en dårlig ide

Les mer

Prestenes embetsnedleggelse 75 år

Les mer

Det konfesjonelle og det nasjonale – og det kirkelige

Les mer