Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Fagartikler

Fagartikler

Ny rapport: Med Landstad og Blix gjennom bokåret 2019

Presteforeningen har markert bokåret 2019 med en månedlig serie med «Månedens Landstad og Blix». Hver måned har salmer av Blix og[...]
Les mer

Månedens Blix og Landstad, desember 2019: Juleevangeliet på norsk jord

Når de to pionerene i norsk salmediktning, Landstad og Blix, skal dikte julesalmer, forblir vi ikke bare på Betlehemsmarkene. Salmene tar[...]
Les mer

Ny rapport: Færre enn ventet slutter som prest

Færre enn forventet slutter som prest i løpet av de første fem årene etter ordinasjon. En tredjedel av de som ordineres er 40 år eller eldre ved[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, november 2019: Vekterrop og kveldssalme

Inn fra gata og inn i salmediktningen Det begynte med en bokpakke i gråpapir og en tilfeldig forbipasserende teologistudent en dag i 1824 eller[...]
Les mer

Månedens Blix og Landstad, oktober 2019: Høststorm og reformasjonsfest

Blix: Jesus stiller stormen De første høststormene har kommet. I fjerde utgave av Nokre Salmar fra 1891, finner vi Elias Blix’ salme over[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, september 2019: Landstads eldste salme, og en salme for livet av Blix

Landstads eldste salme «Seer jeg meg i Verden om» er den eldste salmen av Landstad som ble trykt. Den ble skrevet mens han var res.kap. i[...]
Les mer

Månedens Blix og Landstad, august 2019: Salmer om Guds omsorg og om lys og håp «i Jorderigs Dale»

«Våkn opp, du som sover!» er månedens Landstad for august. Litt beskjemmet må vi medgi at august plutselig var omme før vi våknet og[...]
Les mer

Landstad og Blix, juli 2019: Sommergave til Den norske kirke

Landstad dikter misjonssalme. Blix dikter nattverdssalme. Blix gjendikter Landstad. Av Per Kristian Aschim, fagsjef Juli-utgaven av månedens Blix[...]
Les mer

Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August, med tidvis sterke spenninger mellom tro, deres prestearbeid og deres[...]
Les mer

Ordinert bak lukkede dører – et 75-årsminne

Som de eneste prester i Den norske kirke, ble ordinandene denne dagen forpliktet på Kirkens Grunn, Den norske kirkes bekjennelseserklæring fra[...]
Les mer