Forsiden < Fag og profesjon < Fagsider < Fagartikler

Fagartikler

Landstad og Blix, juli 2019: Sommergave til Den norske kirke

Landstad dikter misjonssalme. Blix dikter nattverdssalme. Blix gjendikter Landstad. Av Per Kristian Aschim, fagsjef Juli-utgaven av månedens Blix[...]
Les mer

Når presten rammes – troens kamp

I serien Herrens veier skildres begge prestene, Johannes og August, med tidvis sterke spenninger mellom tro, deres prestearbeid og deres[...]
Les mer

Ordinert bak lukkede dører – et 75-årsminne

Som de eneste prester i Den norske kirke, ble ordinandene denne dagen forpliktet på Kirkens Grunn, Den norske kirkes bekjennelseserklæring fra[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, juni 2019: I folketonestil

«Aa der er vent i Neslands kyrkja nær klokkune geve dúr, der gekk eg las fer gamle presten og der hev eg stadig brúr, Gud hjølpe den, som[...]
Les mer

Rom for rekruttering?

av Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen Relasjoner er viktig. Deltakelse i kirkelige praksiser likeså. I Danmark bidrar kirkens barne- og[...]
Les mer

Når presten rammes – rusavhengighet

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske dilemmaer, kirkelig virksomhet, familieliv[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, mai 2019: «Da vet jeg det blir sommer» «ein betre vår ein gong»

Jeg løfter opp til Gud min sang Advent i mai? Jo, det er en adventsalme, skrevet til evangeliet for 2. søndag i advent, Lukas 21, 25-36. Bildet som[...]
Les mer

Månedens Landstad og Blix, april 2019: Død og grav. Påske og håp.

Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn Hva er det særegne ved Landstad som salmedikter? Hymnologen H. Blom Svendsen var ikke i tvil: «Hvad er det[...]
Les mer

Når presten rammes – sorg og uventet død

Den danske TV-serien Herrens veje har rettet søkelyset mot mange sider av prestens arbeid og liv. Etiske dilemmaer, kirkelig virksomhet, familieliv[...]
Les mer

Møt presten som var konsulent på «Herrens veier»

I anledning andre sesong av den danske serien «Herrens veier» har vi fått låne et intervju som Den danske Præsteforening gjorde med[...]
Les mer