Bokomtaler

Bokomtale: Apokryfane – første gang på nynorsk

Apokryfane. Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen, Bibelselskapet. 2018 Av Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgjevar, Nord-Hålogaland bispedømme[...]
Les mer

Bokomtale: Byggekloss-spiritualitet?

Kristin Graff-Kallevåg og Tone Stangeland Kaufman (red.): Byggekloss-spiritualitet? En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring[...]
Les mer

Bokomtale: Forunderlig barmhjertig

Ole Christian Kvarme: Forunderlig barmhjertig. Meditative vandringer i nådens landskap, Luther Forlag 2018 av Morten Erik Stensberg, sokneprest i[...]
Les mer

Bokomtale: Patrik Hagman: Alt det vakre. Å leve etter døden

Patrik Hagman: Alt det vakre. Å leve etter døden, Vårt Land forlag, Oslo 2018 av Hanne Dyrendal, sokneprest i Tofte og Filtvet sokn I sin bok[...]
Les mer

Bokomtale: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro

Trond Skard Dokka: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro, Oslo: IKO-Forlaget 2018, 205 sider For bare noen dager siden stod jeg ved en sykeseng. Et[...]
Les mer

Bokomtale: Sjelesorg i teori og praksis

Tor Johan S. Grevbo, Sjelesorg i teori og praksis – En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther Forlag 2018. 505 sider. Mangeårig[...]
Les mer

Bokomtale: Global kristendom

Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende og Ole Jakob Løland: Global kristendom. En samtidshistorie, Oslo: Universitetsforlaget 2018 av[...]
Les mer

Bokomtale: Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap

Ola Tjørhom (red.): Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap, Cappelen Damm akademisk, 2018 Boka sikter i følge redaktøren på å[...]
Les mer

Kirkerådet med e-bok om liturgiske klær

Kirkerådet har nylig utgitt en bok om liturgiske klær. Boka er en innføring i de liturgiske klærne, deres bakgrunn og betydning, bruken av dem[...]
Les mer

Bibel og teologi i trosopplæringen

Forskere ved Menighetsfakultetet har nylig publisert tre forskningsrapporter om trosopplæring. Ann Midttun, Hanne Birgitte Sødal Tveito og Kristin[...]
Les mer