Bokomtaler

Bokomtale: Har folkekirken glemt Bergprekenens Jesus?

Oskar Skarsaune: Etterlyst: Bergprekenens Jesus. Har folkekirkene glemt ham? Luther forlag 2018 av Per Kristian Aschim, fagsjef i Presteforeningen[...]
Les mer

Bokomtale: Fri oss fra det onde

Sørine Gotfredsen: Fri oss fra det onde. Vårt land forlag. Oslo 2018. 227 s. Av Kristin Moen Saxegaard, prost i Ringerike «Det finnes en skygge i[...]
Les mer

Bokomtale: Varme hender

Jan-Olav Henriksen: Varme hender, Verbum forlag 2018 Av Hilde Merete Nordhagen, sykehusprest ved Sørlandet sykehus HF Jeg ble nysgjerrig da jeg fikk[...]
Les mer

Bokomtale: Apokryfane – første gang på nynorsk

Apokryfane. Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen, Bibelselskapet. 2018 Av Steinar Sneås Skauge, teologisk rådgjevar, Nord-Hålogaland bispedømme[...]
Les mer

Bokomtale: Byggekloss-spiritualitet?

Kristin Graff-Kallevåg og Tone Stangeland Kaufman (red.): Byggekloss-spiritualitet? En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring[...]
Les mer

Bokomtale: Forunderlig barmhjertig

Ole Christian Kvarme: Forunderlig barmhjertig. Meditative vandringer i nådens landskap, Luther Forlag 2018 av Morten Erik Stensberg, sokneprest i[...]
Les mer

Bokomtale: Patrik Hagman: Alt det vakre. Å leve etter døden

Patrik Hagman: Alt det vakre. Å leve etter døden, Vårt Land forlag, Oslo 2018 av Hanne Dyrendal, sokneprest i Tofte og Filtvet sokn I sin bok[...]
Les mer

Bokomtale: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro

Trond Skard Dokka: Vendepunkt. Gammel grunn – ny tro, Oslo: IKO-Forlaget 2018, 205 sider For bare noen dager siden stod jeg ved en sykeseng. Et[...]
Les mer

Bokomtale: Sjelesorg i teori og praksis

Tor Johan S. Grevbo, Sjelesorg i teori og praksis – En lærebok og håndbok med mange perspektiver. Oslo: Luther Forlag 2018. 505 sider. Mangeårig[...]
Les mer

Bokomtale: Global kristendom

Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Lende og Ole Jakob Løland: Global kristendom. En samtidshistorie, Oslo: Universitetsforlaget 2018 av[...]
Les mer