Bolig

Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Les mer

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. før boplikten ble opphevet.

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer