Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd) < Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (1.5.2018-30.4.2020) omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i Den norske kirke (både[...]
Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd

Denne artikkelen beskriver lønnssystemet i kirkelige fellesråd og hvordan prester og teologer bør innplasseres i dette. Lønn består av to[...]
Les mer