Hovedavtale og hovedtariffavtale

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer