Hovedavtale og hovedtariffavtale

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Hovedtariffavtalen regulerer lønn og andre arbeidsvilkår.

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer