Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd) < Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen for KAs tariffområde utenfor rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Hovedtariffavtalen omhandler lønn og andre arbeidsvilkår for alle tilsatte i virksomheten. Hovedtariffavtale 2016-2018 for KAs tariffområde[...]
Les mer