Særavtaler

Særavtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår blant annet reise, arbeidstøy, leir, lederstillinger etc.

Særavtale om reiseregulativet

Bestemmelser om kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse, og partenes veiledning til bruk av bestemmelsene. Særavtale om reiseregulativet 1[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstøy

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt[...]
Les mer

KAs Særavtale for ledere

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2019[...]
Les mer

Særavtale om kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og arbeidstid på leir (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre[...]
Les mer