Særavtaler

Særavtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår blant annet reise, arbeidstøy, leir, lederstillinger etc.

Særavtale om reiseregulativet (fellesråd og menighetsråd)

For hele KAs tariffområde gjelder Statens reiseregulativ, «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» med hensyn[...]
Les mer

Særavtale om arbeidstøy (fellesråd og menighetsråd)

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt[...]
Les mer

Særavtale for kirkelige stillinger

Denne særavtalen omhandler blant annet bestemmelser om fritid (kap 2) og leirarbeid (kap 4). Avtalen inneholder også noen andre bestemmelser som[...]
Les mer

Særavtale for ledere (fellesråd og menighetsråd)

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2017[...]
Les mer