Særavtaler

Diverse avtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstøy, lederstillinger etc.