Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Underkategorier

Aktuelt

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer