Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Underkategorier

Hovedavtale og hovedtariffavtale

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Hovedtariffavtalen regulerer lønn og andre arbeidsvilkår.
Se hele kategorien

Særavtaler

Diverse avtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår, f.eks reise, arbeidstøy, lederstillinger etc.
Se hele kategorien

Aktuelt

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Hovedtariffavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer