Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Underkategorier

Hovedavtale og hovedtariffavtale, lønn

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Hovedtariffavtalen regulerer lønn og andre arbeidsvilkår.
Se hele kategorien

Særavtaler

Særavtaler som regulerer enkelte arbeidsvilkår blant annet reise, arbeidstøy, leir, lederstillinger etc.
Se hele kategorien

Aktuelt

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke

Les mer

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer