Reise

Administrative bestemmelser om reiser i Den norske kirke (rettssubjektet)

Denne artikkelen inneholder bestemmelser om kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse. Alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) er omfattet av[...]
Les mer

Særavtale om reiseregulativet

Bestemmelser om kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse, og partenes veiledning til bruk av bestemmelsene. Særavtale om reiseregulativet 1[...]
Les mer