Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Personalreglement og tjenesteordninger

Personalreglement og tjenesteordninger

Personalreglement for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet)

Kirkemøtet 2019 vedtok felles personalreglement for prester og  tilsatte ved bispedømmekontorene og Kirkerådets sekretariat. Reglementet[...]
Les mer

Tjenesteordninger

Tjenesteordningene regulerer presters tjeneste i Den norske kirke. Tjenesteordningene er fastsatt av Kongen. Ordningene utfyller hverandre, slik at[...]
Les mer