Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Lønn, tilleggslønn, enkelttjenester, pensjon

Lønn, tilleggslønn, enkelttjenester, pensjon

Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for[...]
Les mer

Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet)

Denne artikkelen beskriver lønnssystemet for de ulike stillingene i Den norske kirke (rettssubjektet). Lønnstabeller finner du her. Lønn består[...]
Les mer

Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester)

Vikaravtalen regulerer honorarsatsene når prester eller andre utfører tjenester utenfor egen stilling eller tjenestedistrikt. Satsene gjelder også[...]
Les mer

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Lurer du på noe om den avtalen om ny offentlig tjenestepensjon? Unio har samlet svar på noen av spørsmålene og vi deler dem her. Du kan også[...]
Les mer

Få riktig lønn ved tilsetting – veiledning

Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Hvor lenge varer medlemskapet i Statens pensjonskasse (SPK)?

Medlemskapet i SPK Arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke er sikret medlemskap i SPK ut 2020. Dette er sikret av staten i Prop.55 L[...]
Les mer