Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedtariffavtale og særavtaler

Hovedtariffavtale og særavtaler

Vikaravtalen (enkelttjenester)

Les mer

Særavtale om rammer for arbeidstid for kontoransatte

Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Les mer

Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (Endringsavtalen).

Les mer

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Les mer

Felles veiledning til gammel arbeidstidsavtale

Les mer