Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Les mer

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske Kirke

Les mer