Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Hovedavtale og medbestemmelse

Hovedavtale og medbestemmelse

Her finner du Hovedavtalen og andre avtaler som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i Den norske kirke (rettssubjektet), tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse[...]
Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs[...]
Les mer

Oversikt over tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke

Her finner du informasjon om tillitsvalgtordningen i rettssubjektet Den norske kirke. På hvilke nivåer det finnes tillitsvalgte og hvordan[...]
Les mer