Bolig

Tjenesteboligordningen ble avviklet 1.9.2015. Noen boliger er videreført. Her finner du div vilkår for gammel og ny ordning. For dem som bor i tjenesteboliger med avtaler fra før denne datoen, gjelder vilkårene etter den gamle ordningen. Enkelte steder gjelder en ny boligordning etter nye vilkår, der bolig er ansett som nødvendig for å sikre rekrutteringen eller OVF av andre grunner tilbyr prestebolig.

Brenselstilskudd

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning Fastsatt av Kirkerådets direktør 19. desember 2017. Prestenes[...]
Les mer

Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Husleien skal være kr 3 952 per måned fra 1. januar 2017. For enkelte[...]
Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Ny tjenesteboligordning fra 2015. Gjelder i områder hvor bolig er nødvendig for å få søkere.
Les mer

Flyttegodtgjørelse

Har du vært ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) de siste fire årene (inkludert tjenestetid i staten)? – Da har du rett på[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Her er litt informasjon til deg som søker stilling der det stilles, eller kan stilles, tjenestebolig til disposisjon. Etter at boplikten ble[...]
Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og[...]
Les mer