Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet) < Bolig, brensel og flyttegodtgjørelse

Bolig, brensel og flyttegodtgjørelse

Informasjon om boligordningen

I disse dager forbereder Familie- og kulturkomiteen i Stortinget behandlingen av Stortingsmelding 29 (2018-2019) om Opplysningsvesenets fond. I[...]
Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

I forbindelse med opphevelse av boplikten 1.9.2015 ble det inngått en avtale om lønnskompensasjon for prester som allerede var i fast stilling og[...]
Les mer

Brenselstilskudd

Administrativ bestemmelse om brenselstilskudd, gjelder de som bor på gammel ordning Satsene er regulert av Kirkerådet 30.september 2019 Prestenes[...]
Les mer

Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Dette gjelder prester som fortsatt bor i tjenestebolig fra før 01.09.2015. Husleien skal være kr 4 179,- per måned fra 1. januar 2020. For enkelte[...]
Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Ny tjenesteboligordning fra 2015. Gjelder i områder hvor bolig er nødvendig for å få søkere.
Les mer

Flyttegodtgjørelse

Har du vært ansatt i Den norske kirke (rettssubjektet) de siste fire årene (inkludert tjenestetid i staten)? – Da har du rett på[...]
Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Her er litt informasjon til deg som søker stilling der det stilles, eller kan stilles, tjenestebolig til disposisjon. Etter at boplikten ble[...]
Les mer

Boligombudene

Presteforeningen har både et sentralt boligombud og regionale boligombud i hvert bispedømme. Etter avviklingen av boplikten 1.9.2015 bor fortsatt[...]
Les mer