Bolig

Tjenesteboligordningen ble avviklet 1.9.2015. For dem som bor i tjenesteboliger med avtaler fra før denne datoen, gjelder vilkårene etter den gamle ordningen. Enkelte steder gjelder en ny boligordning etter nye vilkår, der bolig er ansett som nødvendig for å sikre rekrutteringen eller OVF av andre grunner tilbyr prestebolig.

Husleie for presteboliger (gammel boligordning)

Les mer

Boligordning i rekrutteringssvake områder

Les mer

Søker du stilling med tilbud om tjenestebolig?

Les mer

Særavtale om husleie for tjenesteboliger mv. før boplikten ble opphevet.

Les mer

Særavtale om lønnskompensasjon ved bortfall av boplikten

Les mer