Beredskap

Beredskapsavtalen og veiledning til avtalen sammenstilt

I denne artikkelen finner du en sammenstilling mellom Særavtale om beredskap og partenes felles veiledning til avtalen. Du kan navigere deg i rundt[...]
Les mer

Særavtale om beredskap

Avtalen gjelder for ordinerte prester i rettssubjektet Den norske kirke. Avtalen skal evalueres høsten 2019. Særavtale om beredskap § 1 Forankring[...]
Les mer

Veileder til særavtale om beredskap

Partene har utarbeidet en felles veileder til særavtale om beredskap. Generelt Omtaler innholdet i avtalens §§ 2, 6 og 7 1. Med den økonomien[...]
Les mer

Ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen

Her finner du noen svar på ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen som gjelder fra 4.juni 2018. Svarene er utarbeidet i samarbeid med[...]
Les mer