Arbeidstøy, tjenestedrakt

Særavtale om arbeidstøy

1 Forankring, ikrafttredelse og varighet Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A. Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt[...]
Les mer

Tilskudd til tjenestedrakt/arbeidstøy

Her kan du finne satsene og bestemmelsene om det økonomiske tilskuddet bispedømmerådene gir for ansatte som trenger alba, stola, singulum og[...]
Les mer